ลงทะเบียนอบรม

By adminregis, 28 กุมภาพันธ์, 2023
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อย  มีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์