พิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ “Good Food For All กินดี – อยู่ดี”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ร่วมกับบริษัท คะตะลิสต์ จำกัด จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวด สื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์
ประเภทเกมการศึกษา ภายใต้โครงการ “Good Food For All กินดี – อยู่ดี”
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
เป็นประธานในพิธีเปิด และนายแพทย์วัชระ พุ่มประดิษฐ์ ผู้อำนวยการบริษัท คะตะลิสต์ จำกัด
กล่าวรายงาน และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล

 

โดยผลการประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ มี 6 รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. สื่อสิ่งประดิษฐ์
จำนวน 3 รางวัล และ 2. สื่อดิจิทัล จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น จำนวน 20,000 บาท
ซึ่งสื่อการสอนเหล่านี้ สามารถนำไปส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนให้รู้จักการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

   

   

   

   

   

โดย  กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

Message us