เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตสติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 เป็นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

เนื่องจาก สพฐ. ได้ขยายเวลาในการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตสติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 โดยปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. สพฐ. จึงขอ

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตสติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2

เป็นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

โดยจะดำเนินยืนยันกลับไปยัง E-mail ที่จัดส่งข้อมูลการรับสมัครเข้ามา ทางโครงการต้องขอประทานอภัยมา ณ โอกาสนี้

Message us