การลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ และ สพป.บึงกาฬ ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายฐณรินทร์  หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. พร้อมคณะจากสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารโครงการและงบประมาณของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด สพม.บึงกาฬ และ สพป.บึงกาฬ ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาบึงกาฬ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร

  

Message us