รับสมัครข้อเสนอโครงการการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

By younginventor, 14 December, 2021

โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ ภายใต้หัวข้อ Inventions for Sustainable Development Project