ประชาสัมพันธ์หนังสือรายงานวิจัยและเอกสารวิชาการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

หนังสือรายงานวิจัยและเอกสารวิชาการต่างๆของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD โดยผู้สนใจสามารถสแกน QR CODE ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบไฟล์ PDF จาก itd e-Library

Untitled

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published.