Latest

ประกาศผลการพิจาณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     สพฐ. ประกาศผลการพิจาณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้ ข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ .2565  คลิกที่นี่ ข้อเสนอโครงการที่คณะกรรมการพิจารณาให้ปรับปรุงเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (ผู้รับผิดชอบโครงการจะได้รับการแจ้งรายละเอียดทางอีเมล) คลิกที่นี่ อ่านแล้ว : 18
Read More

โครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการจัดทำข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง โดยจัดส่งภายใน 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งทางไปรษณีย์และอีเมล resuse.obec@gmail.com หนังสือแจ้ง สพท. คลิกที่นี่ แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  คลิกที่นี่ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน  คลิกที่นี่ อ่านแล้ว : 229
Read More

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1

รายละเอียดประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 คลิกที่นี่  อ่านแล้ว : 43
Read More

สพฐ. เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Basic Education Research Journal) ในรูปแบบวารสารออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิจัย ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นสื่อกลางในการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัย โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) ซึ่งบทความวิจัยที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  สพฐ. จึงเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียด
Read More