ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ – กลุ่มเรื่อง พลังงานสีเขียว – กลุ่มเรื่อง การคมนาคมขนส่งระบบราง การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา -ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท  -ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยโดยตรงผ่านระบบการจัดการงานวิจัย (National Research Management System : NRMS) https://www.nrms.go.th/ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดคลิกที่นี่

หนังสือประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *