การประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

IMG_4220IMG_4167

วสศ.สนก. จัดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เยาวราช กรุงเทพมหานคร โดยมีนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของ สพฐ. ประจำปี 2558 จำนวน 12 คน เข้านำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยและรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิของ สพฐ.

Add a Comment

Your email address will not be published.