ทีม “AL Hero” เข้าร่วมการแข่งขัน MOE Mini Hackathon 2022

การแข่งขัน MOE Mini Hackathon 2022 การหานวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้
(Learning Loss)

 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
นำทัพทีม AL Hero เข้าร่วมการแข่งขัน MOE Mini Hackathon 2022 เพื่อเฟ้นหา สร้างสรรค์ นวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ หรือ Learning Loss ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2565
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
เรียกได้ว่าเป็นการจัดแข่งขันในรูปแบบใหม่ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

 

 

ในวันแรกของการแข่งขัน MOE Mini Hackathon 2022
ได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
ซึ่งได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการจัดแข่งขันครั้งนี้ว่า
“นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยนักเรียน
ที่เกิดปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หรือ Learning Loss
จากการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงมีนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จับมือกับเครือข่ายครูรุ่นใหม่
และภาคเอกชนที่ให้ความ สำคัญเรื่องการศึกษา รวมถึงสตาร์ทอัพด้านการศึกษา (EdTech)
เพื่อเฟ้นหาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ หรือ Learning Loss
ที่สามารถนำไปขยายผลการทำงานร่วมกันในอนาคต”
โดยการใช้วิธีการ Hackathon ที่เป็นการสร้างนวัตกรรมแบบเร่งด่วน
ที่จะทำให้ได้คำตอบของปัญหาอย่างรวดเร็ว
นั่นคือ วิธีการแก้ปัญหาและการนำวิธีการแก้ปัญหาไปขยายผลสู่ความสำเร็จต่อไป

 

 

นอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รู้จักและเข้าใจปัญหา Learning Loss โดยใช้กระบวนการ Brainstorm เพื่อระดมความคิด การคิดอย่างสร้างสรรค์ ฝึกฝนการนำเสนอผลงาน  และการได้รับฟังไอเดียจากทีม Show case ทั้ง 12 ทีม รวมไปถึงได้รับชี้แนะจาก Mentor ที่มีความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมของกลุ่มตนเองได้ และในการแข่งขัน Mini Hackathon 2022 มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 9 ทีม แบ่งย่อยเป็นประเด็นที่จะมาร่วมกัน Hack ดังนี้

  1. Family Engagement Track
  2. Knowledge Track
  3. Social-Emotional/Well Being Track

 

 

เมื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 9 ทีม
ได้ใช้เทคนิคการ Pitching ในการนำเสนอนวัตกรรมของตนเอง
หลังจากการ Pitching จบลง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ซักถามผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม
พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการต่อยอดไอเดียเพื่อสร้างนวัตกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

 

ทั้งนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและเป็นผู้มอบเงินรางวัลให้ทีมชนะเลิศ
รวมถึงกล่าวปิดการแข่งขัน “MOE Mini Hackathon 2022
การหานวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ หรือ Learning Loss” ในครั้งนี้

 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : OBEC Active Learning

Message us