การประชุมปฏิบัติการพิจารณากรอบเนื้อหาหลักสูตรและสร้างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียน
จัดการประชุมปฏิบัติการ พิจารณากรอบเนื้อหาหลักสูตรและสร้างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2565(รอบสอง ระดับประเทศ) ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ

Message us