ใครอยากไปเรียนจีน ยกมือขึ้น.. ทุนการศึกษา “1 + 2 + 1” รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เห็นชอบให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษา “1 + 2 + 1” สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 31 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมตาม QR code

Message us