ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์เต็มรูปแบบ EGAT GREEN LEARNING SOCIETY

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ EGAT GREEN LEARNING SOCIETY ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 9 -19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 15.00 น. ผ่านทาง   Facebook Live : ห้องเรียนสีเขียว กฟผ.

Message us