เติมฝันปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 4)

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (วคส.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้จัดโครงการ GSB เติมฝันปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 4) เพื่อสอนเสริมวิชาแกทเชื่อมโยงภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งค่ายที่ 1 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 420 คน จาก 18 โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8,9 และ 10 โดยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งให้โอวาทและกำลังใจกับนักเรียน ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการและมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน100 ทุน จำนวนทุนละ 10,000฿ รวม 1 ล้านบาท ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาในปี 2564 โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.vitheebuddha.com คอลัมน์ข่าวสาร สนก.

 

Message us