การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว (LINE TRACKING ROBOT CONTEST 2018)

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลถ้วย พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ในงานการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว (Line Tracking Robot Contest 2018) จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษารวมถึงสถาบันในระดับอาชีวศึกษากว่า 100 สถาบัน

สรุปผลการแข่งขัน Line Tracking Robot Contest 2018 อย่างเป็นทางการ

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา (ทุนการศึกษา 15,000 บาท)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (กรุงเทพฯ) ทีม อะไรนะ

รางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษา (ทุนการศึกษา 15,000 บาท)
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี (จ.ลพบุรี) ทีม แอล บี เทค สอง

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (ทุนการศึกษา 5,000 บาท)
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (กรุงเทพฯ) ทีม PS Robot
ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี (จ.ลพบุรี) ทีม แอล บี เทค สาม

รองชนะเลิศ อันดับ 3 (ทุนการศึกษา 5,000 บาท)
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (จ.อุบลราชธานี) ทีม บูรพาโรบอททู
ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี (จ.อุดรธานี) ทีม KP Robot Team C

รางวัล Best Technique (ทุนการศึกษา 10,000 บาท)
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา (กรุงเทพฯ) ทีม วินบอย

รางวัล Popular Award (ทุนการศึกษา 5,000 บาท)
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี (จ.อุทัยธานี) ทีม แถบม่วง

Message us