Latest

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ แผนการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2558

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา จะดำเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ แผนการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สพฐ. ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ คลิกที่นี่ อ่านแล้ว : 99
Read More

การนำเสนอภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 29 ต.ค. 2557

ความคืบหน้าของการปฏิรูปการศึกษา จากข้อมูลในการนำเสนอภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา ในโอกาสให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้โดย คลิกที่นี่ ที่มา : http://www.moe.go.th/ อ่านแล้ว : 80
Read More

เหตุผลในการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยใหม่เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยถึงวันที่ 20 ก.ย. 2557

เรียน ผู้สนใจทุกท่าน ตามที่ สนก.สพฐ. ได้กำหนดวันที่ 20 ก.ย. 2557 ที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยใหม่ (ปีงบประมาณ 2559)  ทางสำนักขอเรียนแจ้งเหตุที่ไม่สามารถกำหนดวันปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่ ให้ตรงกับกำหนดการส่งข้อเสนอการวิจัยออนไลน์ผ่านระบบ NRMS ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 15 ต.ค.2557 นั้น เนื่องมาจาก สนก.สพฐ. จะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หลังจากได้รับข้อเสนอการวิจัยใหม่ทั้งหมดด้วย จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดปิดรับข้อเสนอการวิจัยใหม่ในวันที่ 20 ก.ย. 2557 ที่ผ่านมา อ่านแล้ว
Read More