ประกาศผลการพิจาณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     สพฐ. ประกาศผลการพิจาณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้

  • ข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ .2565  คลิกที่นี่
  • ข้อเสนอโครงการที่คณะกรรมการพิจารณาให้ปรับปรุงเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (ผู้รับผิดชอบโครงการจะได้รับการแจ้งรายละเอียดทางอีเมล) คลิกที่นี่

Add a Comment

Your email address will not be published.