โครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการจัดทำข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง โดยจัดส่งภายใน 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งทางไปรษณีย์และอีเมล resuse.obec@gmail.com

หนังสือแจ้ง สพท. คลิกที่นี่

แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  คลิกที่นี่

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ : การพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน  คลิกที่นี่

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *