รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง Tokyo Metropolitan Board of Education และ สพฐ. ในกิจกรรมออนไลน์ Virtual Study Abroad

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง Tokyo Metropolitan Board of Education และ สพฐ.
ในกิจกรรมออนไลน์ Virtual Study Abroad และกิจกรรมออนไลน์ High School Students International Conference รับฟังบรรยาย อภิปรายและทำกิจกรรมในหัวข้อ Virtual Study Abroad
ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 07.00 - 14.30 น. (เวลาประเทศไทย)

Message us