โครงการความร่วมมือ ด้านการศึกษาระหว่าง Tokyo Metropolitan Board of Education และ สพฐ. กิจกรรมออนไลน์ Virtual Study Abroad

โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง Tokyo Metropolitan Board of Education และ สพฐ.
กิจกรรมออนไลน์ Virtual Study Abroad

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ High School Students International Conference รับฟังบรรยาย อภิปรายและทำกิจกรรมในหัวข้อ Virtual Study Abroad

ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. (เวลาประเทศไทย)

 

Message us