ประกาศผลการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

เรียน คณะครูทุกท่าน ตามที่ สพฐ. ได้ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน การอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ แบ่งเป็น 2 รุ่น
**ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอท่าน เลขาธิการ กพฐ. ลงนามในประกาศ สพฐ. …. สนก. ขอประกาศรายชื่อ (ฉบับร่าง) อย่างไม่เป็นทางการก่อน
**ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม ฯ คลิกที่นี่

รายละเอียดการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1
**1. รุ่นที่ 1 ยืนยันการเข้าร่วม ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 ผ่านระบบ ออนไลน์ที่ คลิกที่นี่ 

**2. เข้ากลุ่มไลน์ รุ่นที่ 1 สำหรับการติดต่อประสานงาน คลิกที่นี่

รุ่นที่ 2
** 1. รุ่นที่ 2 ยืนยันการเข้าร่วม ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ คลิกที่นี่

**2. เข้ากลุ่มไลน์ รุ่นที่ 2 สำหรับการติดต่อประสานงาน คลิกที่นี่

ทั้งนี้ สพฐ.จะดำเนินการจัดส่งหนังสือและประกาศฉบับจริงไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน อีกครั้ง

Message us