*ประกาศรายชื่อ* ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (ผ่านระบบออนไลน์)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยจัดการอบรมรูปแบบออนไลน์ แบ่งเป็น ๒ รุ่น  สพฐ. ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบบรม หนังสือราชการ คลิกที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1Fx_ipXrIvDoaUTToY8oOEfsgh7pgr-7L?usp=sharing

รายละเอียดการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1
**1. รุ่นที่ 1 ยืนยันการเข้าร่วม ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 ผ่านระบบ ออนไลน์ที่ คลิกที่นี่ 

**2. เข้ากลุ่มไลน์ รุ่นที่ 1 สำหรับการติดต่อประสานงาน คลิกที่นี่

รุ่นที่ 2
** 1. รุ่นที่ 2 ยืนยันการเข้าร่วม ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ คลิกที่นี่

**2. เข้ากลุ่มไลน์ รุ่นที่ 2 สำหรับการติดต่อประสานงาน คลิกที่นี่

Message us