สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียนการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 : 19th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia

เมื่อวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจำรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษามอบหมายให้ ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียนการแข่งขันคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 : 19th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้แทนนักเรียนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

Message us