สนก. ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อนันต์ พันนึก ในโอกาสได้รับการโอนย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.

>>> สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) โดย ดร.ภูธร  จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อนันต์ พันนึก รองเลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(รองเลขาธิการก.ค.ศ. ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสได้รับการโอนย้ายเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Message us