สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เฟ้นหาความร่วมมือเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการต่อยอดผู้เรียนระดับนานาชาติ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มอบหมายให้ ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมงาน NCUK/BAC Open House 2022 ณ NCUK Thailand Sukhumvit Campus กรุงเทพมหานคร
โดยงาน NCUK/BAC Open House 2022 มีผู้แทนจากสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ผู้แทนจากสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ผู้บริหารของ NCUK Thailand และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่
มหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษ
– Queen Belfast University
– Leeds Beckett Univesity
– University of Bristol
– University of Sheffield
– Sheffield Hallam University
– University of Exeter
– University of Birmingham
– Manchester Metropolitan University
– UWE, Bristol
– De Montfort University
– Anglia Ruskin University
มหาวิทยาลัยจากประเทศนิวซีแลนด์
– University of Auckland
– Lincoln University
– University of Canterbury
– Victoria University of Wellington
– Massey University
กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดมุมมองให้แก่ เด็กและผู้ปกครอง รวมถึงผู้ที่สนใจเกี่ยวกับรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ โดย NCUK ย่อมาจาก The Northern Consortium UK ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 มีหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกกว่า 47 แห่ง และมีศูนย์การศึกษาตัวแทนหลักสูตรกว่า 90 แห่งทั่วโลก
ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้อาจมีการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ NCUK Thailand เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาและต่อยอดผู้เรียนที่มีศักยภาพสู่การศึกษาในระดับนานาชาติต่อไป

Message us