การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (RCJ Rescue Simulation)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World RoboCup Junior 2022 ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2565 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022 ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การลงมือทำและการแก้ปัญหาในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้สามารถทำงานหรือใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจทราบและสมัครเข้าร่วมการอบรมและแข่งขันรอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2565 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World RoboCup Junior 2022 รอบชิงชนะเลิศ เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ https://robocup.thairobot.in.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

Message us