ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเครื่องบินร่อนควบคุมด้วยวิทยุ ประจำปี 2565 ขยายเวลารับสมัครถึง 10 ก.พ. 65

      ด้วย วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้กำหนดจัดการแข่งขันเครื่องบินร่อนควบคุมด้วยวิทยุ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ค่ายการบิน The Sky Airfield อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ตัวแทนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ทางอากาศพลศาสตร์ โดยไม่เสียค่าสมัคร 

       ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและติดตามข่าวสารการแข่งขัน ได้ที่ https://bit.ly/3rhFddZ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 กุมภาพัน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : @063kbwbf 

Message us