GSB เติมฝันปั้นดาวมคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

 

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (วคส.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้จัดโครงการ GSB เติมฝันปั้นดาวมคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 4) เพื่อสอนเสริมวิชาแกทเชื่อมโยงภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งค่ายที่ 2 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 500 คน จาก 26 โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26,28 และ 29 โดยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งให้โอวาทและกำลังใจกับนักเรียน ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการและมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน100 ทุน จำนวนทุนละ 10,000฿ รวม 1 ล้านบาท ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาในปี 2564 โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.vitheebuddha.com คอลัมน์ข่าวสาร สนก.

Message us