ประชุมหารือกับเลขานุการ รมว.ศธ (นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร) เรื่องการทำงานภายใต้กิจกรรมโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และ ดร.ธัญนันท์  แก้วเกิด และบุคลากรกลุ่มโครงการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับเลขานุการ รมว.ศธ (นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร) เรื่องการทำงานภายใต้กิจกรรมโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมวชิราวุธ อาคารราชวัลลภ

 

 

Message us