การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ประจำปี 2561 จำนวน 4 ภูมิภาค (THE REGIONAL OBEC ENGLISH DEBATE COMPETITION 2018)

ภาคเหนือ | North
https://drive.google.com/…/1YY5KVIrcUf_p-srjuZjgvXAbp5uD9VF…

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | Northeast
https://drive.google.com/…/1OCcwqDScEdj_JCSIpi3-mjfhfADjjCz…

ภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก | Central, East and West
https://drive.google.com/…/1K4JQdtpcVxQJQyhimzaBBOzBZkic4QB…

ภาคใต้ | South
https://drive.google.com/open…