รายชื่อครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่ได้รับเกียรติบัตรการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อนักวิจัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้พัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับเกียรติบัตร โดยเกียรติบัตรเรียงลำดับเลขที่ตามรายชื่อนักวิจัย ซึ่งสามารถดาวโหลดได้โดยคลิกที่หัวข้อ

รายชื่อนักวิจัยที่ได้รับเกียรติบัตร

เกียรติบัตรนักวิจัย

***หมายเหตุ  หากมีการปรับแก้ไขรายละเอียดในเกียรติบัตรที่ได้รับ สามารถแจ้งมาได้ที่  E-mail : researchgroup.obec@gmail.com

Add a Comment

Your email address will not be published.