กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้รับเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม China Fair 2024

เมื่อวันที่ 3 – 4 ก.พ. 67 สมาคมนักเรียนไทย-จีน จัดงานมหกรรม China Fair 2024 by TCSA : Study – Work -Travel ณ ลาน Fashion Hall ชั้น 1  ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยพิธีเปิดเริ่มขึ้นในเวลา 10.30 น. ของวันที่ 3 ก.พ. 67

ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นางเฝิง จวิ้นอิง ท่านอัครราชทูตที่ศึกษา สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย, นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์  ดร.ลักษมณ สมานสินธุ์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และ ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

ภายในงาน ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร.) ได้นำทีมนักวิชาการศึกษา ได้แก่ นางสาวปุณณภา เทพทุมมี นายธัญญภัสร์ จำเริญบุญ และนายฐนปวรรธน์ แตงอ่อน ที่ปรึกษาโครงการ LORD OBEC ภาคเอกชน ร่วมหารือกับนางเฝิง จวิ้นอิง อัคราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย ในประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยท่านได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ ของสาธารณประชาชนจีน พร้อมทั้งยืนยันที่จะให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของ สพฐ. เป็นอย่างดีอีกด้วย

Message us