ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วย จ.อยุธยา

ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วย จ.อยุธยา
นายภูธร. จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ลงตรวจติดตามการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และโรงเรียนประตูชัย
Message us