ลงพื้น​ที่​ตรวจ​เยี่ยม​สนาม​สอบ​แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง​ครู​ผู้ช่วย สพฐ.

29 สิงหาคม​ 2563​

เวลา​ 09:00 น.​ ดร.สมพร  สามทองกล่ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษาลงพื้น​ที่​ตรวจ​เยี่ยม​สนาม​สอบ​แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง​ครู​ผู้ช่วย​ สังกัด​สำ​นักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ ปี พ.ศ.2563 ณ​ สนามสอบโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัด​นครปฐม

​เวลา​ 11:30 น.​ลงพื้น​ที่​ตรวจ​เยี่ยม​สนาม​สอบ​แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง​ครู​ผู้ช่วย​ สังกัด​สำ​นักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ ปี พ.ศ.2563 ณ​ สนามสอบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัด​นครปฐม

เวลา​ 14:30 น.​ลงพื้น​ที่​ตรวจ​เยี่ยม​สนาม​สอบ​แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง​ครู​ผู้ช่วย​ สังกัด​สำ​นักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ ปี พ.ศ.2563 ณ​ สนามสอบโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัด​นครปฐม

 

 

 

Message us