การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

Phototastic-2014-08-20-15-40-34
การบรรยายในหัวข้อ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยวิทยากร ดร.จินตนาภา โสภณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนของ สพฐ. วันที่ 16 มิ.ย. 2557 ณ โรงแรมปริ้นส์พาเลซ กรุงเทพฯ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

Add a Comment

Your email address will not be published.