มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 Thailand Research Expo 2016

downloadขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการใน Theme ASEAN จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การบริหารจัดการความรู้ให้กับนักเรียน ครู และชุมชนเพื่อการเป็นพลเมืองอาเซียน (I am ASEAN and ASEAN Model) ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

Add a Comment

Your email address will not be published.