สพฐ. ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศในรูปแบบที่หลากหลาย และ โรงเรียนที่มีความร่วมมือกับภาคเครือข่ายในลักษณะต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความเป็นไปได้ ในการนำร่างคุณลักษณะของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศสู่การปฏิบัติตามสภาพจริง พร้อมสอบถามประเด็นความต้องการเพิ่มเติมในพื้นที่เป้าหมาย ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนสตรีวิทยา นำทีมโดย เลขานุการ รมว. (นายอนุชา บูรพชัยศรี) รองเลขาธิการ กพฐ. (นายกวินทร์เกียรติ นนท์พละ) นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ สนก. และนักวิชาการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

Message us