รายงานผลการดำเนินงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

ระหว่างวันที่ 16 – 24 กันยายน 2565 ณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช