“สุดยอดนักเรียนไทยคว้า 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 7 รางวัล Special Awards ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (IEYI 2019) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย”

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งคณะนักเรียนไทยเข้าร่วมการจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในงาน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2019) ระหว่างวันที่ 22 – 26 ตุลาคม จังหวัดบันเติน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 9 ทีม รวม 17 คน ซึ่งจากการตัดสินของคณะกรรมการ มีผลการแข่งขันปรากฏว่า มีนักเรียนได้รับรางวัลครบทุกทีม แบ่งเป็น เหรียญทอง 3 รางวัล เหรียญเงิน 6 รางวัล และ Special Awards 7 รางวัล ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 3 รางวัล ได้แก่ ผลงาน […]

จุดไฟคิดกับสิ่งประดิษฐ์เยาวชนไทย

              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดการประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ เมื่อวันที่ 8 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 47 ผลงาน มานำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ในระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติต่อไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้ดำเนินการโครงการการจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เป็นกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ และมีนวัตกรรมทางความคิดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ มีเวทีและโอกาสในการจัดแสดงและนำเสนอผลงานสิ่งประประดิษฐ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ลำดับต่อไปจะดำเนินการประกวดในรอบสุดท้าย คือ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดใหม่ในระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ ไปร่วมประกวดและจัดแสดง ในเวทีระดับนานาชาติ โดยพิจารณาคัดเลือกจากข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ที่โรงเรียนจัดส่ง เข้าร่วมประกวด จำนวน 229 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกไว้ 50 ผลงาน และ […]

1 2 5