ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร คณะวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร คณะวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดเกียรติบัตร

1. ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ได้ที่ https://inno.obec.go.th/cert/download.php?id=52

๒. หากตรวจสอบรายชื่อไม่พบ สามารถกรอกข้อมูลทำเนียบผู้วิจัย

ได้ที่ https://inno.obec.go.th/eesd/?page_id=8513

๓. กลุ่มไลน์ติดต่อเรื่องเกียรติบัตร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.