ขอความอนุเคราะห์สำรวจพื้นที่เพื่อใช้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย (คลิก) 1. เอกสารแนะนำโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2. รายละเอียดอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3. รายชื่อโรงเรียน (File Excel) 4. คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น ติดต่อสอบถาม ส่งข้อมูลผลการสำรวจ โดยการ Upload หนังสือราชการ และข้อมูลโรงเรียน (File Excel)

Login