Uncategorized
โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจัยในประเด็นของ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจัยในประเด็นของ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

ดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดหนังสือราชการ คลิกที่นี่

ศธ 04002/ว2016 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 464 (จัดทำงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) คลิกที่นี่

เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกจาการติดต่อทางโทรศัพท์ ทางโครงการจึงได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถามออนไลน์ผ่านไลน์ โดยคลิกโทร หรือเพิ่มเพื่อน เพื่อติดต่อสอบถามได้ที่ www.inno.obec.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.