สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ร่วมกับ ม. สวนดุสิต เปิดอบรมออนไลน์ฟรี ในหัวข้อ “การพัฒนาเทคนิคและการแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับครู”

** ประกาศสำหรับครูและโรงเรียนมัธยมที่สนใจการเรียนการสอนภาษาจีน **

# สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ร่วมกับ ม.สวนดุสิต
เปิดอบรมออนไลน์ฟรี ในหัวข้อ “การพัฒนาเทคนิคและการแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับครู”

# ระหว่างวันที่ 12 – 13 ก.พ. 2565
โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจาก สพฐ. และ ม.สวนดุสิต

# ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ก.พ. 2565 (รับจำนวนจำกัด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลำดับการสมัคร)

# สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2885881

 

Message us