กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมโครงการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมโครงการลด และคัดแยกมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
โดย ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ได้มอบแก้วน้ำส่วนตัวให้กับบุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป ตามโครงการลด และคัดแยกมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

Message us