ความเคลื่อนไหว

ภารกิจ ผู้บริหาร และ ผู้เชี่ยวชาญ สนก.

การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ประจำปี 2561 จำนวน 4 ภูมิภาค (THE REGIONAL OBEC ENGLISH DEBATE COMPETITION 2018)

ภาคเหนือ | North https://drive.google.com/…/1YY5KVIrcUf_p-srjuZjgvXAbp5uD9VF… ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | Northeast https://drive.google.com/…/1OCcwqDScEdj_JCSIpi3-mjfhfADjjCz… ภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก | Central, East and West https://drive.google.com/…/1K4JQdtpcVxQJQyhimzaBBOzBZkic4QB… ภาคใต้ | South https://drive.google.com/open…

การประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 YOUTH GREENOVATION AWARDS 2018

การประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 Youth Greenovation Awards 2018 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์

ด้วย บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ผู้ผลิตสื่อการศึกษาด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ ร่วมกับศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship 2018 ระหว่างวันที่ ๓ –...

การประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. VIDEO CONFERENCE

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนร่วมประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 13.00 น. ผ่าน 3 ช่องทาง 1. www.obectv.tv 2. www.youtube.com/obectvonline 3. www.facebook.com/obectvonline

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ANTI-CORRUPTION EDUCATION)

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำหลักสูตรหรือชึดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ สามารถคลิกดาวน์โหลดหลักสูตรได้ ที่นี่

การขับเคลื่อนโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ

วันที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี พร้อมด้วย ผู้บริหารจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งที่ 2/2561...