สพฐ. ร่วมกับ Education New Zealand นำร่องจัดการอบรมฯ พัฒนาครูภาษาอังกฤษ สพม. กทม.1 ภายใต้โครงการ LORDOBEC ในหัวข้อ ”Successful and engaging English language teaching and learning”

041a0032     041a0035

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ Education New Zealand จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ”Successful and engaging English language teaching and learning” ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมีวัต วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนและส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจที่มีต่อประเทศนิวซีแลนด์ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทยให้มากขึ้น

041a0178

โดยได้รับเกียรติจาก นายวันศักดิ์ คำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด  รวมถึง คุณช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) ประจำสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ นายประจวบ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และ ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่นำทีมนักวิชาการศึกษา ได้แก่ นางสาวปุณณภา เทพทุมมี นางสาวสุภาพร ทองร้อยชั่ง และนายธัญญภัสร์ จำเริญบุญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว

041a0061

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ Dr Karen Ashton   อาจารย์อาวุโสด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์และการศึกษาภาษา, Massey University และอดีตประธาน ALANZ (สมาคมภาษาศาสตร์ประยุกต์แห่งนิวซีแลนด์) ที่เดินทางมาจากประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ด้านการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูไทย ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกับ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์โดย Ms. Jan Thomas รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่าอธิการบดีเป็นผู้แทนลงนาม โดยนี้มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายคริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล พร้อมทั้งให้กำลังใจ และข้อคิดแก่คณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้นำเอาความรู้จากการอบรมสัมมนาฯ ครั้งนี้ นำไปปรับใช้บูรณาการหรือพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

041a0066

041a0154

041a0210

041a0203

041a0351

 

Message us