สพฐ. ร่วมมือกับองค์กรแห่งการเรียนรู้เครือข่าย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในระดับสากล พ.ศ. 2567 ระดับภูมิภาค

Line Album 22062576 240625 85

เมื่อวันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2567 สพฐ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในระดับสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ โดยจัดการอบรมฯ ดังกล่าวจำนวน 3 ภูมิภาค กำหนดการ ดังนี้

  1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
  2. ภาคเหนือ ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
  3. ภาคตะวันออก ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยาบีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้แก่ นักเรียนที่มีความสนใจด้านภาษาและเป้าหมายในการศึกษาต่อต่างประเทศ ภูมิภาคละ 150 คน จำนวน 3 ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 450 คน

Line Album 23667 ชลบุรี 240625 92 Line Album 23667 ชลบุรี 240625 90

ภายในงาน ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร.)
ได้นำทีมนักวิชาการศึกษา ได้แก่ นางสาวปุณณภา เทพทุมมี นางสาวสุภาพร ทองร้อยชั่ง นายธัญญภัสร์ จำเริญบุญ นายณัฐศาสตร์ ส่องแสง นายสหรัถ อินทรีย์เขียว และนายฐนปวรรธน์ แตงอ่อน ที่ปรึกษาโครงการ LORD OBEC ภาคเอกชน ร่วมกับองค์กรแห่งการเรียนรู้เครือข่าย จัดการอบรมฯ โดยมี 3 กิจกรรมหลักที่เน้นการพัฒนาศักยภาพทางภาษาของนักเรียน พร้อมทั้งแนะแนวช่องทางการศึกษาต่อในต่างประเทศและการประกอบอาชีพในระดับสากล ดังนี้

  • จำลองการสอบ IELTS เสมือนจริง (IELTS Mock Test)
  • การประเมินความถนัดของผู้เรียนเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในระดับสากล (Dream Finder Test)
  • นิทรรศการศึกษาต่อทางประเทศ “ค้นหาสาขาที่ใช่ เรียนในสิ่งที่ชอบ”

ซึ่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมการอบรมฯ อย่างคับคั่ง ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อพิชิตการสอบ IELTS และการประเมินความถนัดของผู้เรียน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมที่ทีมวิทยากรจัดให้อย่างสนุกสนาน

Line Album 23667 ชลบุรี 240625 157 Line Album 22062576 240625 58 Line Album 23667 ชลบุรี 240625 180S 15310852 0 Line Album 22062576 240625 8 S 15310855 0 S 15310856 0 Line Album 23667 ชลบุรี 240625 226

 

Message us