กิจกรรมขอบคุณผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการกล่องนมรักษ์โลกปี 3

Line Album กิจกรรมขอบคุณผู้ขับเคลื่อนโครงการกล่1

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางสาวนลินี จีนกูล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมขอบคุณผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการกล่องนมรักษ์โลกปี 3 ณ โรงแรม InterContinental Bangkok (ราชดำริ)

Line Album กิจกรรมขอบคุณผู้ขับเคลื่อนโครงการกล่6

โดยสถาบันการจัดการบันจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับผลิตภัณฑ์ไมโล บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันดำเนินโครงการกล่องนมรักษ์โลก (Careton กล่องนมรักษ์โลก) โดยปีนี้เป็นปีที่ 3Line Album กิจกรรมขอบคุณผู้ขับเคลื่อนโครงการกล่5

ซึ่งตลอดที่ผ่านมาโครงการ ฯ ได้มีการสร้างองค์ความรู้ในการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มตั้งแต่ต้นทางพร้อมทั้งเก็บข้อมูลปริมาณกล่องเรื่องดื่มที่รวบรวมได้ โดยโครงการได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบันระยะเวลา 11 เดือนLine Album กิจกรรมขอบคุณผู้ขับเคลื่อนโครงการกล่8

โดยได้มีการนำร่องโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพจำนวน 52 แห่ง และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 แห่ง ซึ่งโครงการได้รวบรวมกล่องเครื่องดื่มได้มากกว่า 27 ตัน

Line Album กิจกรรมขอบคุณผู้ขับเคลื่อนโครงการกล่3

Line Album กิจกรรมขอบคุณผู้ขับเคลื่อนโครงการกล่

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

ผู้เขียน นายประเวช อุ่มผาง
กลุ่มโครงการพิเศษ (Special Project Unit)
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สนก.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook คพศ. สนก.

Message us