ประชาสัมพันธ์กิจกรรม”โครงการห้องเรียนสีเขียว”


สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว)”  โดย กฟผ. และ สพฐ. ได้ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดโครงการห้องเรียนสีเขียว ซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมได้แก่

1. กิจกรรม EGAT Young Influencer ประจำปี 2567 (เสริมสร้างพลังเยาวชนสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน)

เปิดรับสมัครบัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ข่าวสารเพิ่มเติม https://gls.egat.co.th/activities/415

2. กิจกรรมการประกวดจัดทำสื่อการเรียนรู้โครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2567 ประเภท Infographic

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567

ข่าวสารเพิ่มเติม https://gls.egat.co.th/activities/409

3. กิจกรรมการประกวดจัดทำสื่อการเรียนรู้โครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2567 ประเภท Board Game

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข่าวสารเพิ่มเติม https://gls.egat.co.th/activities/408

 

 

ผู้เขียน นายประเวช อุ่มผาง
กลุ่มโครงการพิเศษ (Special Project Unit)
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สนก.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook คพศ. สนก.

Message us