ประกาศรับ อาสาสมัครญี่ปุ่น สาขา City and Local Environment Improvement

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครคำขอรับาอสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2567 ให้แก่หนวยงานราชการต่างๆ ของไทย เพื่อจัดส่งอาสาสมัครญี่ปุ่นในสาขา City and Local Environment Improvement เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานในปี 2567 ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี

โดยสามารถส่งเอกสารคำขอรับอาสาสมัครญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

เอกสารราชการ

ใบสมัครคำขอรับอาสาสมัครญี่ปุ่น

ลิงก์ส่งใบสมัคร

*QR Code

 

ผู้เขียน นายประเวช อุ่มผาง
กลุ่มโครงการพิเศษ (Special Project Unit)
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สนก.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook คพศ. สนก.

Message us